MILLOIN PALVELUN SAA ARVONLISÄVEROTTOMANA?

Kun kotiin tarvitaan tukipalveluja, on asiakkaan toimintakyky luonnollisesti alentunut. Tällöin palvelun saa arvonlisäverottomana, kun asiakkaan kanssa yhteistyössä on laadittu palvelusopimus- ja suunnitelma kunnan sosiaalihuollon tai yksityisen palveluntuottajan kanssa. En veloita asiakasta palvelusuunnitelman laatimisesta. Palvelusuunnitelman ja sopimuksen asiakas saa tarkistettavaksi ja itselleen talteen.

MIKÄ PALVELUSUUNNITELMA?

Palvelusuunnitelma on jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti laadittava dokumentti, johon kirjataan asiakkaan yleistiedot, yleistä toimintakyvystä, palvelun tarve, palvelun tavoitteet ja toimenpiteet noiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelusuunnitelma tulee päivittää kolmen vuoden välein ja aina tarvittaessa silloin, kun muutostarpeita ilmenee. Palvelusuunnitelma on edellytys arvonlisäverottomalle palvelulle. Palvelusopimuksesta taas ilmenee tuotettavat palvelut ja niiden hinnat.

KUINKA MATKAKORVAUKSET MÄÄRÄYTYVÄT?

15 km  ylittävältä osalta 0.43€/km. Kilometrit lasketaan yrityksen toimipaikasta asiakkaan luokse ja takaisin. VirkeX:n toimipaikka sijaitsee Iisalmessa Runnilla, Kiuruvedentie 1255a.

LÄHEISENI VOI KERTOA ARKALUONTOISIA ASIOITA. MITEN SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN LAITA?

Yrittäjää sitoo täysi vaitiolovelvollisuus asiakasta koskevissa asioissa. VirkeX:n kotisivuilta löydät omavalvontasuunnitelman ja tietosuojaselosteen, joihin voit halutessasi tutusua tarkemmin.

MIKÄ ON YRITYKSEN TOIMINTA-AIKA?

Toiminta-aika on arkisin 8-16. Perjantai päivät ovat tärkeitä toiminnan suunnittelupäiviä, jolloin syntyvät asiakkaiden uudet virikeohjelmat. Tällöin yrittäjä ei ole kenttätyössä, mutta puhelimitse aina tavoitettavissa.

TULEEKO OVESTA AINA SAMA TYYPPI?

Toimin yksin, joten palvelun tuottaa yksi ja sama henkilö.

SUUNNITTELEEKO VIRKEX TOIMINTAA MYÖS MUILLE ERITYISRYHMILLE?

Kyllä! Suunnittelen ja ohjaan tarvittaessa myös kehitysvammaisille asiakkaille ja mielenterveyskuntoutujille ryhmiä joiden tavoitteena on yhtälailla asiakkaan voimavaraistuminen, osallisuus ja hauskanpito. Kerro toiveesi niin katsotaan voisinko olla avuksi.